Твоята кошница е празна!
Гаранционни условия

Гаранционни условия

“Балканвело” АД дава търговска гаранция („Търговска гаранция“) по смисъла на чл. 39-40 от Законa за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки („ЗПЦСЦУПС“) за произвежданите от него велосипеди за срок от 24 месеца от датата на закупуване, при положение, че дефектите са фабрично - заводски.


Търговската гаранция не е валидна за липси, повреди от клиента по време на транспорта, повреди причинени от неправилно съхранение, както и за подмяна или ремонт на следните нормално износващи се части:
- външни и вътрешни гуми, верига, накладки на спирачката, износени джанти, зъбни колела на превключвателя на скоростите, преден и заден зъбен венец.
Търговската гаранция за преден и централен амортисьор е една година.


Търговската гаранция престава да действа:
-    когато на велосипеда бъдат монтирани неоригинални части или бъде извършен ремонт от неоторизирани лица;
-    когато бъде превишено допустимото натоварване на велосипеда;
-    когато велосипедът претърпи катастрофа;
-    при повреда в следствие на удар, механично или химично въздействие, неправилно сглобяване или друг подобен вид недобросъвестно отношение; 
-    след продажба на велосипеда от първоначалния му собственик на друго лице;
-    в следствие на лошо поддържане и небрежно отношение към велосипеда;
-    при липса на необходимите документи: Гаранционна карта и касова бележка;

Търговската гаранция се предоставя след представяне на попълнената Гаранционна карта и касова бележка за покупката, заедно с дефектиралия велосипед, в някой от гаранционните сервизи, посочени в Гаранционната карта.  

Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 33-37 от ЗПЦСЦУПС. Независимо от Търговската гаранция, предоставена на потребителя по реда на чл. 39-40 от ЗПЦСЦУПС, продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгл. гаранцията по чл. 33-37 от ЗПЦСЦУПС. Наред с това, когато условията, посочени в Търговската гаранция, са по-малко благоприятни за потребителя в сравнение с тези в свързаната с него реклама, търговската гаранция е задължителна за “Балканвело”АД, съгласно условията, предвидени в рекламата относно търговската гаранция, с изключение на случаите, когато преди сключването на договора рекламата за търговската гаранция е била коригирана по същия начин като този, по който е била направена, или по подобен начин.


ВАЖНО: ВЕЛОСИПЕДИТЕ “REACTOR” НЕ СА ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА СПОРТНИ СЪСТЕЗАНИЯ, АКРОБАТИЧНИ ИЗПЪЛНЕНИЯ, СКАЧАНЕ ОТ РАМПИ И ДРУГИ ПОДОБНИ УСЛОВИЯ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ПРИ КОИТО ВЕЛОСИПЕДЪТ СЕ ПРЕТОВАРВА НЕДОПУСТИМО.
ВСИЧКИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ПОДОБНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЯ СЕ ПОЕМАТ ОТ СОБСТВЕНИКА НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО, КОЙТО ГО Е ПРЕДОСТАВИЛ ЗА ТЕЗИ НУЖДИ ИЛИ САМ ГО Е ИЗПОЛЗВАЛ ПО ТОЗИ НАЧИН.